Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Zbytiny / ředitel/ka Základní školy Zbytiny

ředitel/ka Základní školy Zbytiny

Poznámka zaměstnavatele

Předpoklady:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
- znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
- občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti.

Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 9.7.2024 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně, případně prostřednictvím datové schránky) na adresu
Obec Zbytiny; Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny.
Obálku označte heslem „Konkurs“- neotvírat. Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel.777 842 222.
Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:
1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (MŠ - maturitní vysvědčení, ZŠ - diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 strany formátu A4).
7. Souhlas s evidováním osobních údajů.
8. Upozornění, že uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí ve znění pozdějších předpisů (tzv. doplňkové hodnocení), pokud bude v konkursu využito a jeho rámcový popis.

Informace o pracovním místě

Zaměstnavatel: Základní škola Zbytiny
Místo výkonu práce: Zbytiny
Platové ohodnocení: 35 000 – 55 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.8.2024
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

První kontakt

Kontaktní osoba: Josef Furiš, starosta obce
Telefon: 777842222

Referenční číslo ÚP: 29628540779
Poslední aktualizace: 28. 6. 2024

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 25. 7. 2024.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů